Alles over de kwaliteit van de QR Code

Bij Gratis QR Code kan je de kwaliteit van de QR Code zelf instellen. Er zijn opties Klein – Medium – Hoog – Beste. Wat betekent dit?

instellen kwaliteit QR Code

In het kort

  • De kwaliteit van een QR code bepaalt hoe goed een QR code te scannen is in minder optimale omstandigheden;
  • Een QR code met een hogere kwaliteit kan een hoger percentage van de QR code herstellen wanneer er wat mis gaat;
  • Concreet betekent dit dat QR codes met een hogere kwaliteit handiger zijn.
Wat is de invloed van de kwaliteit instelling?

De kwaliteit van een QR code heeft invloed op of deze te scannen is in minder optimale omstandigheden.

Een QR code met hoge kwaliteit is vaak wel te scannen als een deel is weggevaagd. Een QR code met een lagere kwaliteit is in dit geval vaak niet te scannen. Dit komt doordat een QR code met een hogere kwaliteit gedetailleerder is. (Zie afbeeldingen rechts)

QR code met een hoge kwaliteit.

Voorbeeld van een QR Code met hoge kwaliteit.

Er zijn veel ‘blokjes’ te zien.

QR code met een lage kwaliteit.

Voorbeeld van een QR Code met lage kwaliteit.

Er zijn weinig ‘blokjes’ te zien.

Wat gebeurt er als er bij het scannen
een deel van de QR code wegvalt?

Het maakt bij een QR code met een hoge kwaliteit minder uit als een deel wegvalt. Zelfs als een redelijk groot deel wegvalt is de QR code nog steeds te scannen. QR codes met een hogere kwaliteit nemen wel iets meer opslagruimte in dan die met een lagere kwaliteit. QR code met een lage en hoge kwaliteit, waarvan een deel wegvalt.

In bovenstaande afbeelding valt bij beide QR codes een even groot deel weg. Bij de QR code met een lagere kwaliteit (links) werkt het niet meer als iemand hem probeert te scannen. Bij de hogere kwaliteit QR code (rechts) levert dit geen probleem op.

Probeer het zelf eens!


 

 

QR code met hoe en lage kwaliteit, waar doorheen is gekrast.

Test hierboven of een QR code nog te scannen is wanneer er met een pen overheen is gekrast.


QR code met een hoge en lage kwaliteit, waar een deel is weggevaagd.

Test hierboven of een van de QR codes nog gescand kan worden nadat een deel is weggevaagd

Waarom is de QR code met een hogere kwaliteit
wel te scannen als een groot deel wegvalt?

Als de kwaliteit van een QR code hoog is, dan is er een groter percentage van de QR code die kan worden hersteld als er iets mis gaat.

Een QR code wordt gecorrigeerd wanneer er een deel niet goed kan worden gescand. Bij een QR code van lage kwaliteit wordt er minder van de QR code hersteld. Als er dus een deel van een QR code wegvalt bij het scannen kan het zijn dat de QR code met hoge kwaliteit wel is te scannen en die met de lage kwaliteit niet.

In onderstaande afbeelding is te zien dat bij kwaliteit H, maximaal 30 procent van de QR code kan worden gecorrigeerd, en bij L dit maar 7 procent is. In deze blogpost hebben wij kwaliteit H en L met elkaar vergeleken. U kunt dus zelf zien dat kwaliteit H in bovenstaande voorbeelden wel is te scannen, en kwaliteit L niet.

mog

Conclusie

QR codes met een hogere kwaliteit zijn beter te scannen wanneer er iets wegvalt. Wij adviseren u dan ook om de kwaliteit van de QR code zo hoog mogelijk te maken zodat hij soepel te scannen is.

FAQ

Menu