Het paspoort en de ID-kaart krijgen een nieuw model

Het paspoort en de identiteitskaart van Nederland hebben een nieuw model. De belangrijkste verandering is dat het BSN (Burgerservicenummer) minder prominent voorkomt op beide documenten, en er in plaats daarvan een QR code daarin het BSN op de achterkant staat. De bedoeling is dat de privacy en veiligheid van de Nederlanders beter beschermd is, omdat het BSN zo minder snel in verkeerde handen valt.

In het kort

  • Er is sinds 2021 een nieuw model paspoort en ID kaart met een QR code erop;
  • In de QR code staat het Burgerservicenummer;
  • Het plaatsen van de QR code biedt meer privacy en maakt het scannen met computers nog steeds mogelijk.

ID-kaart

Het voorstel om de identiteitskaart aan te passen komt uit 2019, en vanaf 2 augustus 2021 kan de vernieuwde identiteitskaart worden aangevraagd. Er zijn een aantal kenmerken aangepast, waarvan het belangrijkste kenmerk is dat er een QR code op de achterkant van de identiteitskaart staat. Door het scannen kan het BSN nummer worden uitgelezen. Eerder stond dit nummer op de voorkant van paspoorten en ID-kaarten.

Voorkant identiteitsbewijs

Waarom is dit aangepast?

Er is een nieuw model omdat eerder bij een kopie van het documentΒ  het BSN automatisch ook gedeeld werd. Echter hebben de meeste instanties helemaal geen recht om het BSN te verwerken, en hebben ze het nummer vaak helemaal niet nodig. Om meer controle te krijgen over met wie het BSN wordt gedeeld is besloten om deze aan de achterkant te plaatsen in een QR code, al staat het nummer er ook nog in leesbare cijfers. Dit om zo te garanderen dat iedereen bij zijn/haar BSN kan.

Eerst stond het BSN nummer op de voorkant in de machine leesbare zone (MRZ) en in een chip. Zo was het voor onbevoegde instanties te makkelijk om het BSN uit te lezen zonder dat de burger dit wist. Het plaatsen van een QR code op de achterkant is zodat alleen bevoegde instanties dit kunnen uitlezen met machines. De wijziging zorgt er dan ook voor dat identiteitsfraude makkelijker kan worden voorkomen, en dat de burger zicht heeft op wie het BSN verwerkt.

Achterzijde identiteitsbewijs

Paspoort

Eind augustus 2021 is er ook een nieuw model van het paspoort uitgebracht. De wijzigingen bij het paspoort zijn vergelijkbaar met die van de ID-kaart. Verder is er zowel bij de identiteitskaart als bij het paspoort een kinegram toegevoegd. Dit is een echtheidskenmerk dat verandert van kleur en vorm wanneer het document wordt gekanteld.

Het gebruik van QR codes op identiteitsbewijzen en paspoorten laat zien dat de toepassingen voor QR codes eindeloos zijn. Het is fijn dat QR codes een praktische oplossing bieden om identiteitsfraude en privacy schending tegen te gaan. Al zal de burger zelf ook moeten blijven opletten.

Bron van alle afbeeldingen: rijksoverheid

FAQ

Een QR code is een scanbare afbeelding waarbij degene die de afbeelding heeft gescand wordt doorgestuurd naar wat er in de QR code is gezet, bijvoorbeeld een internetpagina of een stuk tekst. De QR code bestaat uit β€˜blokjes’ die een telefoon/tablet kan herkennen bij het scannen zodat de telefoon/tablet degene die de QR code heeft gescand kan doorsturen naar de info die in de QR code is gezet. QR codes kunnen hier bij ons worden aangemaakt.

Ja, QR codes zijn rechtenvrij en kunnen dus door iedereen worden gebruikt of gemaakt. Er zijn vele toepassingen voor QR codes, dus gebruik het op wat voor manier je wilt! Je kan op deze pagina QR codes bij ons aanmaken.

Een QR code zelf is in feite alleen een aantal β€˜blokjes’ op een achtergrond. Het gaat er dus om of de pagina waar de QR code je naar doorstuurt veilig is. Om hier achter te komen blijft het devies: opletten geblazen! Lees ook deze blogpost over het voorkomen van fraude met QR codes.