Gadgets voor de kinderen onder ons

Ik ben zelf een gadget man, ik vindt het leuk om een drone te proberen, gimball voor een camera, afstandsbedieningen, auto’s alles wat nieuw en leuk is. Nu heb ik laatst een Drone gekocht, de DJI Mavic mini. De (in mijn ogen ideale drone. Lichtgewicht 249 gram! dus met de aankomende wetwijziging (1 juli 2020) voor het besturen van drones heb je voor deze Drone geen vliegbrevet nodig! En dat is een heel dingetje!

De wet uitgelegd:

Op 1 juli 2020 is het zo ver: dan wordt de huidige nationale regelgeving voor drones vervangen door nieuwe Europese regelgeving. Dat heeft nogal wat consequenties voor iedereen die beroepsmatig met drones werkt of overweegt om dat te gaan doen. Skytools zet voor u op een rijtje wat er zoal gaat veranderen en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de nieuwe situatie.

Einde aan nationale regelingen

Tot nu toe heeft iedere Europese lidstaat eigen regelgeving voor drones. In Nederland wordt het recreatief vliegen met drones geregeld door de Regeling modelvliegen, voor professionals is er de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Beide regelingen houden op 1 juli 2020 op te bestaan.

Op die datum wordt in alle lidstaten geharmoniseerde regelgeving voor civiele drones ingevoerd. Deze is onlangs definitief vastgesteld door de Europese Commissie. Hoe de nieuwe regels eruit gaan zien is dus al wel duidelijk, alleen is er nog veel onduidelijk over hoe de Europese regelgeving wordt vertaald naar de Nederlandse situatie: de implementatiefase is nog maar net op gang gekomen.

Geen verschil tussen recreant en professional

Het grootste verschil die de nieuwe EU regelgeving met zich meebrengt is dat het verschil tussen hobbymatig en professioneel gebruik van drones verdwijnt. Tot nu toe was het zo dat iedereen die beroepsmatig met drones vloog verplicht moest beschikken over een ROC-light of ROC vergunning. Aan die situatie komt een einde.

In de Europese regelgeving staat het risico van de operatie centraal. Hoe hoger het risico, hoe strenger de eisen aan de drone en aan de piloot cq. de organisatie waaraan de piloot is verbonden. De aard van de vlucht (hobbymatig of zakelijk) doet er verder niet toe. In zekere zin wordt het vliegen met drones hierdoor laagdrempeliger. We verwachten dan ook dat de dronesector versneld in omvang zal toenemen.

Drie categorieën

In de nieuwe situatie worden alle dronevluchten ingedeeld in drie verschillende categorieën: open, specific en certified.

De open categorie is bedoeld voor drones tot 25 kg waarmee niet in de buurt van mensen wordt gevlogen, in het zicht van de piloot, en niet in gecontroleerd luchtruim. Het risico van vluchten in de open categorie is derhalve relatief laag. Afhankelijk van het gewicht van de drone en het type operatie worden er specifieke eisen aan de vluchtuitvoering gesteld. Vluchten die niet uitgevoerd kunnen worden in de open categorie komen terecht in de specific categorie.

De specific categorie is bedoeld voor dronevluchten met een hoger risico. Denk aan het vliegen buiten het zicht van de piloot of in gecontroleerd luchtruim. Dan moet het bedrijf kunnen aantonen de risico’s te kunnen minimaliseren, door te werken volgens goedgekeurde procedures, met opgeleide dronepiloten, en apparatuur die aan de juiste eisen voldoet. Voor de uitvoering van veel voorkomende typen dronevluchten komen er standaardscenario’s beschikbaar. Die hoeven dus niet steeds door iedereen opnieuw uitgewerkt en beschreven te worden. Bedrijven die eigen scenario’s willen ontwikkelen dienen dit te doen volgens de SORA (Specific Operation Risk Assessment)-systematiek.

De certified categorie tenslotte is voor dronevluchten met een zeer hoog risico. Denk aan vluchten boven mensenmenigten of met drones die goederen of zelfs personen kunnen vervoeren. In deze categorie zijn de eisen aan mens, machine en organisatie van hetzelfde niveau als in de bemande luchtvaart.

Menu